Bëhu pjesë e kompanisë multinacionale në Kosovë

HUMAN CAPITAL  ështe duke kërkuar  Përfaqësues për Shërbime me Klient (gjuhë gjermane), si partner ekskluziv për rekrutim të stafit për Sutherland Global Services Kosovo       

Apliko online në linkun në vijim LINK-u

 

LAJM: “From HR to RH (Respect for Humanity)” 

 
 

 
 
 

OUR CLIENTS

HC

 
 

OPENING JOBS

 
 
Chat with Human Capital