Home / Open Job – Apply Online

Dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të kompanisë multinacionale Sutherland Global Services ?
Zotëroni gjuhën gjermane dhe italiane në të folur dhe në të shkruar ?
Apliko online në LINK-un
ose në info@humancapital-ks.com
dhe bëhu pjesë e Sutherland Kosovo.
Human Capital Kosovë është partner ekskluziv vendor për rekrutim i Sutherland Global Services

 
 
 
 
Chat with Human Capital